szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Punkty Pośrednictwa Pracy
Ośrodki Szkolenia Zawodowego
Hufce Pracy i Środowiskowe Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Strona główna - 91212 wizyt
 Informacje - 4240 wizyt
 Informacje ogólne - 16210 wizyt
 Dokumentacja - 2683 wizyt
 Podstawa prawna - 12034 wizyt
 Majątek Łódzkiej WK OHP - 10622 wizyt
 Sprawozdania finansowe - 314 wizyt
 Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry - 16207 wizyt
 Tryb rozpatrywania wniosków - 9980 wizyt
 Zamówienia publiczne - 118625 wizyt
 Struktura organizacyjna - 2531 wizyt
 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP - 19713 wizyt
 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 15275 wizyt
 Mobilne Centra Informacji Zawodowej - 12674 wizyt
 Młodzieżowe Biura Pracy OHP - 25527 wizyt
 Młodzieżowe Centra Kariery - 7983 wizyt
 Punkty Pośrednictwa Pracy - 7683 wizyt
 Ośrodki Szkolenia Zawodowego - 4613 wizyt
 ufce Pracy i Środowiskowe Hufce Pracy - 17134 wizyt
 Działalność - 2581 wizyt
 Kształcenie uczestników OHP - 10968 wizyt
 Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży - 27405 wizyt
 Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe - 16612 wizyt
 Realizacja programów - 20522 wizyt
 Współpraca z zagranicą - 11058 wizyt
  - 3512 wizyt
Narzędzia - 2589 wizyt
Redakcja Biuletynu - 8596 wizyt
 Wyjaśnienie skrótów - 8603 wizyt
Rejestr Zmian - 3733 wizyt
Archiwum - 3802 wizyt
Statystyki dla menu tematycznego - 3678 wizyt
Statystyki dla artukułów - 3404 wizyt
Administracja - 0 wizyt
Instrukcja obsługi - 8937 wizyt
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2019-07-25 14:24:53, zmiany wykonał(a): Tomasz  Pawlak