szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi
STATYSTYKA ODWIEDZIN
Strona główna - 122167 wizyt
 Informacje - 4850 wizyt
 Informacje ogólne - 18034 wizyt
  - 44 wizyt
  - 1467 wizyt
 Dostępność - 25 wizyt
 Raport - 130 wizyt
 Dokumentacja - 3048 wizyt
 Podstawa prawna - 13249 wizyt
 Majątek Łódzkiej WK OHP - 11975 wizyt
 Sprawozdania finansowe - 1728 wizyt
  - 176 wizyt
 Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry - 18251 wizyt
 Tryb rozpatrywania wniosków - 11015 wizyt
 Zamówienia publiczne - 157698 wizyt
 Struktura organizacyjna - 2863 wizyt
 Łódzka Wojewódzka Komenda OHP - 22963 wizyt
 Centra Edukacji i Pracy Młodzieży - 17226 wizyt
 Mobilne Centra Informacji Zawodowej - 14092 wizyt
 Młodzieżowe Biura Pracy OHP - 27289 wizyt
 Młodzieżowe Centra Kariery - 9068 wizyt
 Hufce Pracy - 19078 wizyt
 Działalność - 2904 wizyt
 Kształcenie uczestników OHP - 12158 wizyt
 Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży - 28440 wizyt
 Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe - 17850 wizyt
 Realizacja programów - 21979 wizyt
 Współpraca z zagranicą - 11993 wizyt
  - 5153 wizyt
Narzędzia - 2973 wizyt
Redakcja Biuletynu - 9455 wizyt
 Wyjaśnienie skrótów - 9588 wizyt
Rejestr Zmian - 4184 wizyt
Archiwum - 4165 wizyt
Statystyki dla menu tematycznego - 4046 wizyt
Statystyki dla artukułów - 3713 wizyt
Administracja - 0 wizyt
Instrukcja obsługi - 10088 wizyt
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:56:53, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski