szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi
[*] Archiwum zamówień publicznych

Kurs ECDL - 2009 - ZP-2/ECDL/SPZRII/POKL/2009

Kurs komputerowy 2009 - ZP-3/KK/SPZRII/POKL/2009

Zakup komputerów 2009 - ZP/1/MCK/PPP/EFS/2009

Catering - ZP-1/C/SPZRIII/POKL/2010

Kurs ECDL - 2010 - ZP-3/ECDL/SPZRIII/POKL/2010

Kurs komputerowy 2010 - ZP-4/KK/SPZRIII/POKL/2010

Kurs językowy - 2010 - ZP-2/KJ/SPZRIII/POKL/2010

Kurs prawa jazdy - 2010 - ZP-5/PJ/SPZRIII/POKL/2010

Kurs ECDL - 2010 - ZP-6/ECDL/SPZRIII/POKL/2010

Kurs ECDL - 2010 - ZP-7/ECDL/SPZRIII/POKL/2010

Zajęcia wyrównawcze - 2010 - ZP-12/ZW/SPZRIII/POKL/2010

Kursy zawodowe - 2010 - ZP13/KZ/SPZRIII/POKL/2010/WIELUŃ

Kursy zawodowe - 2010 - ZP-4/KZ/SPZRIII/POKL/2010/SKIERNIEWICE

Catering - 2011 - ZP-1/C/SPZR IV/POKL/2011

Zajęcia wyrównawcze - 2011 - ZP-2/ZWC/SPZR IV/POKL/2011

Kurs ECDL 2011 - ZP-3/ECDL/SPZR IV/POKL/2011

Kurs językowy 2011 - ZP – 4 /KJ/SPZR IV/POKL/2011

Kurs prawa jazdy - 2011 - ZP-5/KPJ/SPZR IV/POKL/2011

Kurs komputerowy 2011 - ZP-6/KK/SPZR IV/POKL/2011

Kursy zawodowe 2011 - ZP-7/KZ/SPZR IV/POKL/2011

Kursy zawodowe 2011 - ZP-8/KZ/SPZR IV/POKL/2011

Papier kserograficzny 2012 - ZP-1/OHP/2012

Sprzątanie pomieszczeń biurowych 2012 - ZP-2/OHP/2012

Sprzątanie pomieszczeń biurowych 2012 - ZP-3/OHP/2012

Catering - 2012 - Nowe Perspektywy

Kurs przedsiębiorczości - 2012 - Nowe Perspektywy

Wsparcie psychologiczne - 2012 - Nowe Perspektywy

Szkolenie zawodowe - magazynier - 2012

Szkolenia specjalistyczne - 2012 - MAU2

Kursy językowe - 2012 - MAU2

Prawo jazdy kategorii C - 2012 - Nowe Perspektywy

Kurs językowy - 2012 - Nowe Perspektywy

Materiały biurowe - 2012 - Przetarg unieważniony

Prawo jazdy kat. B - 2012 - Nowe Perspektywy

Papier kserograficzny 2012 - ZP-2/OHP/2012

Kurs ECDL - 2012 - Nowe Perspektywy

Materiały biurowe - 2012 - Nowe Perspektywy

Wyprawka edukacyjna - 2012 - Nowe Perspektywy

Zajęcia wyrownawcze - 2012 - Nowe Perspektywy

Warsztaty informatyczne - 2013 - Nowe Perspektywy

Sprzątanie pomieszczeń biurowych - 2013

Kursy zawodowe - 2013 - Nowe perspektywy

Olej opałowy - Piotrków Tryb. - 2013

Kursy zawodowe - 2013 - OHP

Kursy zawodowe - maj 2013 - OHP

Kursy zawodowe - czerwiec 2013

Psycholog - Nowe Perspektywy 2 - sierpień 2013

Materiały biurowe - Nowe Perspektywy 2 - wrzesień 2013

Catering - Nowe Perspektywy 2 - wrzesień 2013

Przedsiębiorczość - Nowe Perspektywy 2 - wrzesień 2013

Wyprawka edukacyjna - Nowe Perspektywy 2 - październik 2013

Kursy językowe - Nowe Perspektywy 2 - październik 2013

Warsztaty wyrównawcze - Nowe Perspektywy 2 - październik 2013

Kurs prawa jazdy - Nowe Perspektywy 2 - listopad 2013

Materiały biurowe - Nowe Perspektywy 2 - listopad 2013

Kursy zawodowe - OHP - listopad 2013

Kursy zawodowe - Nowe Perspektywy 2 - listopad 2013

Sprzątanie pomieszczeń biurowych - 2014

Catering - Gwarancje dla młodzieży - wrzesień 2014

Psycholog - Gwarancje dla młodzieży - październik 2014

Catering - październik 2014 - OHP

Catering - październik 2014 - OHP

Wsparcie psychologiczne - październik 2014

Porady prawne - październik 2014

Kurs językowy - październik 2014

Kurs językowy 2 - październik 2014

Kurs zawodowy - październik 2014

Catering - październik 2014

Zajęcia wyrównawcze - GdM - listopad 2014

Wsparcie psychologiczne - GdM - listopad 2014

Trening umiejętności społecznych - listopad 2014

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - GdM - listopad 2014

Kwalifikacyjne kursy zawodowe - GdM - grudzień 2014

Catering - grudzień 2014 - OHP

Catering - styczeń 2015 - OHP

Prawo jazdy - 2015 - postepowanie unieważnione

Prawo jazdy - GdM - grudzień 2014

Szkolenie ECDL - GdM - grudzień 2014

Doradztwo prawne - GdM- luty 2015

Kurs językowy - GdM - luty 2015

Trening zapobiegania agresji - GdM - luty 2015

Warsztaty psychologiczne - GdM - luty 2015

Trening zapobiegania agresji - GdM - luty 2015

Kurs przedsiębiorczości - GdM - marzec 2015

Kurs prawa jazdy - GDM - luty 2015

Kurs przedsiębiorczości - unieważniony - marzec 2015

Catering - unieważniony - marzec 2015

Kurs zawodowy tkacz - unieważniony - marzec 2015

Kurs zawodowy tkacz - kwiecień 2015

Kurs prawa jazdy - GdM - marzec 2015

Catering - marzec 2015

Kurs przedsiębiorczości - Ginące zawody - kwiecień 2015

Materiały biurowe - Ginące zawody - kwiecień 2015

Tonery - Ginące zawody - lipiec 2015

Materiały biurowe - GDM - lipiec 2015

Papier kserograficzny - GDM - lipiec 2015

Kursy zawodowe - październik 2015

Zakup tonerów - GDM - październik 2015

Materiały biurowe - GDM - październik 2015

Kursy zawodowe - kwiecień 2016

Rozeznanie rynku - sierpień 2016

Prawo jazdy - sierpień 2016

Catering - OSP - sierpień 2016

Kurs językowy - OSP - sierpień 2016

Catering - AA - sierpień 2016

Kursy zawodowe - OSP - sierpień 2016

Przedsiębiorczość - OSP - sierpień 2016

Psycholog - OSP - sierpień 2016

Prawo jazdy - Łowicz - OSP - wrzesień 2016

Kurs językowy - AA - wrzesień 2016

Psycholog - AA - wrzesień 2016

Catering 2 - OSP - wrzesień 2016

Prawo jazdy - Łowicz - OSP - październik 2016

Catering - Pabianice - OSP - październik 2016

Catering2 - AA - październik 2016

Psycholog - AA - październik 2016

Kurs językowy powtórzony - AA - październik 2016

Warsztaty wyrównawcze - AA - październik 2016

Kreowanie wizerunku - AA - październik 2016

Rozpoznanie rynku - kurs zawodowy malarz-gipsiarz

Zapytanie ofertowe - wyprawka szkolna - AA - październik 2016

Zapytanie ofertowe - kurs ECDL - OSP - październik 2016

Catering3 - AA - listopad 2016

Szacowanie wartości zamówienia - KKZ - AA - listopad 2016

Catering4 - AA - listopad 2016

Psycholog2 - AA - listopad 2016

Kurs prawa jazdy kat B - OSP - listopad 2016

Kursy zawodowe - OSP - listopad 2016

Szacowanie wartości zamówienia - kursy zawodowe - listopad 2016

Catering5 - AA - listopad 2016

Wsparcie psychologiczne - AA - listopad 2016

KKZ - AA - grudzień 2016

Usługa sprzątania - OHP - grudzień 2016

Kurs językowy - AA - grudzień 2016

Kurs przedsiębiorczości - AA - grudzień 2016

Prawo jazdy AA - grudzień 2016

Kreowanie wizerunku - AA - grudzień 2016

Kursy zawodowe - AA - grudzień 2016

Prawo jazdy AA - grudzień 2016

Kreowanie wizerunku AA - grudzień 2016

KKZ - AA - grudzień 2016

Prawo jazdy - AA - styczeń 2017

Prawo jazdy - AA - luty 2017

Rozeznania rynku dla projektu OHP jako realizator usług rynku pracy - kwiecień 2017

Zapytanie cenowe - AA - materiały biurowe - maj 2017

Zapytanie ofertowe - AA - materiały biurowe - maj 2017 

Kursy zawodowe - wózki jezdniowe - maj 2017

Kursy zawodowe - spawanie - maj 2017

Kursy zawodowe - monter rusztowań-kelner - maj 2017

Kurs prawa jazdy kat. C_czerwiec 2017

Papier ksero_AA_czerwiec 2017

Kurs monter rusztowań - czerwiec 2017

Kurs prawa jazdy kat. C - wrzesień 2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2017

Sprzątanie  - OHP jako - październik 2017

OSDZ YEI 2017

Catering OSDZ YEI 2017

Psycholog OSDZ YEI ZP2 - styczeń 2018

Catering OSDZ YEI ZP1 - styczeń 2018

Catering OSDZ YEI ZP3 - styczeń 2018

Prawo jazdy YEI ZP4 - luty 2018

Kursy jezykowe OSDZ YEI ZP5 - luty 2018

Warsztaty OSDZ YEI ZP6 - luty 2018

Kurs komputerowy OSDZ YEI ZP8 2018

Catering OSDZ YEI ZP9 2018

Kurs ECDL OSDZ YEI ZP7 - luty 2018

Prawo jazdy kat. B OSDZ YEI ZP10 - luty 2018

Prawo jazdy kat. B OSDZ YEI ZP11 - marzec 2018

Catering OSDZ YEI ZP14 - kwiecień 2018

Kształtowanie wizerunku OSDZ YEI ZP12 - kwiecień 2018

Kursy zawodowe OSDZ YEI ZP13 - kwiecień 2018

Materiały biurowe OSDZ YEI ZP15 - maj 2018

Prawo jazdy kat. C OHP Jako ZP1 - maj 2018

Koparko ładowarki OHP Jako ZP3 - maj 2018

Spawanie OHP Jako ZP2 - maj 2018

Operator wózków jezdniowych OHP Jako ZP4 - czerwiec 2018

Zakup i dostawa laptopów, kserokopiarek, drukarek, niszczarek OSDZ YEI ZP16 - czerwiec 2018

Zakup i dostawa laptopów OSDZ YEI ZP 18 - czerwiec 2018

Kursy zawodowe 2 Koparko - Ładowarki OHP jako ZP5 - czerwiec 2018

Kursy zawodowe dodatkowe dla 2 osób OSDZ YEI  ZP17 - lipiec 2018

Kursy zawodowe - Spawanie, operator wózków OHP jako... ZP6 - sierpień 2018

Psycholog, depresja OSDZ YEI ZP1 - wrzesień 2018

Kurs prawa jazdy kat. C OHP jako... ZP7 - wrzesień 2018

Kurs ECDL ZP3 - wrzesień 2018

Catering OSDZ YEI ZP2 - wrzesień 2018

Sprzedaż samochodu służbowego - wrzesień 2018

Warsztaty wyrównawcze ZP4, WER 2014-2020 - wrzesień 2018

Warsztaty wyrównawcze powtórzone ZP5 - wrzesień 2018

Sprzedaż samochodu - Lanos - październik 2018

Rozeznanie rynku - materiały biurowe - SnP - październik 2018

Catering OSDZ ZP1 - maj 2019

Catering powtórzony - OSDZ ZP4 - maj 2019 

Kurs spawania - "OHP jako..." - czerwiec 2019

Kreowanie wizerunku - OSDZ ZP2 - czerwiec 2019

Kursy zawodowe - koparki, wózki jezdniowe, magazynier

Kursy zawodowe OSDZ II YEI ZP3 - czerwiec 2019

Kurs prawa jazdy C OHP jako ZP3 - czerwiec 2019

Zakup laptopów - wrzesień 2019 

Sprzątanie - luty 2020

Kursy zawodowe - czerwiec 2020


Zgodnie z art. 8 ust. 4. ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 października 2001r.) Łódzka Wojewódzka Komenda OHP informuje, że pozostałe dokumenty przetargowe dla zakończonych postępowań o zamówienie publiczne są dostępne w siedzibie ŁWK OHP w Łodzi, ul. Pomorska 41.

 


2012-07-03
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2020-08-07 08:03:40, zmiany wykonał(a): Tomasz  Pawlak