szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Punkty Pośrednictwa Pracy, funkcjonują w strukturach Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy, i utworzono je w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PPP powstały we współpracy z samorządami lokalnymi w celu ułatwienia dostępu młodzieży w wieku 15-25 lat poszukującej pracy, zarówno stałej, jak i krótkoterminowej, do usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz usług w zakresie pośrednictwa pracy. Realizacja projektu zakończyła się w czerwcu 2014r. 


2014-10-29
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2020-08-07 08:03:40, zmiany wykonał(a): Tomasz  Pawlak