szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Młodzieżowe Centra Kariery to jednostki stacjonarne. Istotnym aspektem w działalności MCK jest moduł przedsiębiorczości, w ramach którego doradcy zawodowi pracują nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych młodych ludzi wspomagając organizacyjnie i doradczo koncepcje samozatrudnienia. W latach 2005 r. -  2008 r. na terenie woj. łódzkiego powstały 3 MCK a w latach  2009 r. - 2010  powstało 7 jednostek . MCK powstające w latach 2009-2010 były tworzone w efekcie realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i dzięki ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Obecnie na terenie woj. łódzkiego w ramach utrzymania rezultatów projektu działa 12 MCK i dodatkowo działają dwa MCK z utworzonych w latach 2005-2008.

 

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W TOMASZOWIE MAZ.

ul. Tkacka 11

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel/fax: 732 677 773

e-mail: mcktomaszowmaz@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BEŁCHATOWIE

ul. Czapliniecka 19 a.

97 – 400 Bełchatów

tel. (44) 631-12-69

e-mail: mckbelchatow@lodz.ohp.pl

  

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W PIOTRKOWIE TRYB.

ul. Konarskiego 2
97-300 Piotrków Tryb. 

tel. 665 277 844

e-mail: mckpiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ŁASKU

ul. 9 Maja 33 B

98 - 100 Łask

Tel/fax: 669 232 669

e-mail: mcklask@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W OZORKOWIE

ul. Listopadowa 9a

95-035 Ozorków

tel/fax. (42) 718-01-12

e-mail: mckozorkow@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W PABIANICACH

ul. R. Traugutta 2

95-200 Pabianice

tel/fax. (42) 212 11 06

e-mail: mckpabianice@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W OPOCZNIE

ul. Piotrkowska 7

26-300 Opoczno

tel/fax. (44) 755-41-09

e-mail: mckopoczno@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W PRZEDBORZU

ul. Mostowa 37b

97-570 Przedbórz

tel/fax. (44) 781-27-02

e-mail: mckprzedborz@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Kościuszki 5

96-200 Rawa Mazowiecka

tel/fax. (46) 815-75-21

e-mail: mckrawamaz@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIERUSZOWIE

ul. Waryńskiego 14

98-400 Wieruszów

tel/fax. (62) 782 76 08

e-mail: mckwieruszow@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIELUNIU

Plac Kazimierza Wielkiego 2

98-300 Wieluń

tel. 43 886-02-85

e-mail: mckwielun@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W ŁOWICZU

ul. Floriana 7

99-400 Łowicz

tel/fax. (46) 839 60 93

e-mail: mcklowicz@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W SIERADZU

ul. Pułaskiego 5

98-200 Sieradz

Tel/fax: 43 822 59 36

e-mail: mcksieradz@lodz.ohp.pl

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W KUTNIE

ul. Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

tel/fax. (24) 253-70-71

e-mail: mckkutno@lodz.ohp.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2010-05-24
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2020-08-07 08:03:40, zmiany wykonał(a): Tomasz  Pawlak