szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Młodzieżowe Centra Kariery to jednostki stacjonarne. Istotnym aspektem w działalności MCK jest moduł przedsiębiorczości, w ramach którego doradcy zawodowi pracują nad kształtowaniem postaw przedsiębiorczych młodych ludzi wspomagając organizacyjnie i doradczo koncepcje samozatrudnienia. W latach 2005 r. -  2008 r. na terenie woj. łódzkiego powstały 3 MCK a w latach  2009 r. - 2010  powstało 7 jednostek . MCK powstające w latach 2009-2010 były tworzone w efekcie realizacji ogólnopolskiego projektu systemowego pn. „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, i dzięki ścisłej współpracy z samorządami lokalnymi. Obecnie na terenie woj. łódzkiego działa 10 MCK.

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W RADOMSKU

ul. Piłsudskiego 4

97 – 500 Radomsko

tel. 669 232 644

e-mail: mckradomsko@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W TOMASZOWIE MAZ.

ul. Tkacka 11

97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel: 732 677 773

e-mail: mcktomaszowmaz@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BEŁCHATOWIE

ul. Czapliniecka 19 a.

97 – 400 Bełchatów

tel. 501-812-813

e-mail: mckbelchatow@lodz.ohp.pl

  

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ul. Kościuszki 5

96-200 Rawa Mazowiecka

tel/fax. (46) 815-75-21

e-mail: mckrawamaz@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIERUSZOWIE

ul. Rynek 14

98-400 Wieruszów

tel/fax. (62) 781 02 93

e-mail: mckwieruszow@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WIELUNIU

ul. Piłsudskiego 6

98-300 Wieluń

tel. (43) 843-96-52

e-mail: mckwielun@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY  W ŁOWICZU

ul. Podrzeczna 30

99-400 Łowicz

tel/fax. (46) 837 65 56

e-mail: mcklowicz@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ZDUŃSKIEJ WOLI

ul. Szadkowska 6C

98 - 220 Zduńska Wola

tel: 501 812 779

e-mail: mckzdunskawola@lodz.ohp.pl

 

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ŁODZI

ul. Łąkowa 4

90-563 Łódź

tel/fax: 601 437 962

e-mail: mcklodz@lodz.ohp.pl

 

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W KUTNIE

ul. Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

tel/fax. 790 409 441

e-mail: mckkutno@lodz.ohp.pl

 


2010-05-24
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski