szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Mobilne Centra Informacji Zawodowej to utworzona przez Ochotnicze Hufce Pracy sieć 49 nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Celem działania MCIZ jest niesienie pomocy młodym ludziom, szczególnie tym mieszkającym z dala od większych miast. Docieramy tam i prowadzimy zajęcia dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

Sieć 49 Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej w całej Polsce to nowoczesne rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach II edycji rządowego programu „Pierwsza praca”, które ma na celu przede wszystkim przełamanie bariery dostępu do informacji zawodowej i zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodzieży wchodzącej właśnie na rynek pracy.


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:27:33, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski