szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Wykaz symboli literowych

Komórek merytorycznych oraz samodzielnych stanowisk do czynności

Kancelaryjnych w ŁWK OHP

 

 

WK –Wojewódzki Komendant

ZK – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta

GK – Główny Księgowy WK OHP

DB – Dyrektor Biura Wojewódzkiej Komendy

KA – Kierownik Administracyjny

DK – Dział Kadr

KK – Komórka Kontroli

KO - Komórka ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

PE – Projekty Europejskie

ZKW – Zespół ds. kształcenia i wychowania

REF – Refundacje

IT – Informatycy

PSO – Planowanie Statystyka, Organizacja

RPR – Rzecznik Prasowy

BHP – Komórka ds. BHP i p.poż.

CEiPM – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

HP – Hufce Pracy

A/a  - Archiwum (ad acta)


2018-06-28
autor: Anna Laskowska
opublikował: Tomasz Pawlak

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:56:53, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski