szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Współpraca międzynarodowa

 

Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy wspólnie z zagranicznymi partnerami realizuje zadania edukacji i przygotowania do wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie to realizowane jest poprzez organizowanie i realizację praktycznej nauki zawodu u pracodawców poza granicami kraju jak i wymiany młodzieży pod kontem nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Działania te są doskonałą okazją do poszerzenia horyzontów i poznania kultur innych krajów , a także do propagowania wiedzy o własnym kraju.

Działania realizowane w ramach współpracy międzynarodowej:

·                     „ERASMUS+” Organizowanie i realizowanie praktyk i staży zawodowych dla młodzieży uczącej się, w wyniku których zarówno absolwenci jak i pracodawcy zdobywają nowe kwalifikacje oraz doskonalą swoje umiejętności zawodowe, językowe, społeczne oraz interkulturowe.

·                     „PNWM” Organizowanie i realizacja wymiany młodzieży niepełnosprawnej oraz zagrożonej wykluczeniem społecznym mająca na celu integrację pomiędzy uczestnikami programu oraz nabycie kompetencji międzykulturowych, edukacja na rzecz tolerancji i akceptacji innych ludzi, poznanie kraju, regionu, tradycji, historii i obyczajów poprzez udział w wycieczkach do miejsc historycznych.

 

 

 


2018-05-17
autor: Dominik Marusik
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:56:53, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski