szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Skargi i wnioski przyjmowane i rozpatrywane są zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. nr 5 z 22.01.2002r.)
Wszystkie skargi i wnioski ewidencjonowane są z Rejestrze skarg i wniosków Łódzkiej WK OHP w Łodzi.
Wojewódzki Komendant OHP w Łodzi przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w terminach podanych na tablicy ogłoszeń w biurze ŁWK OHP, po wcześniejszym zaanonsowaniu tj. w każdy wtorek w godz. 12.00-15.00, zgodnie z § 83 Regulaminu pracy  Łódzkiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Łodzi.

 


2004-11-19
autor: Anna Paluszewska
opublikował: Barbara Steglińska
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski