szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

Kontrole przeprowadzone przez ŁWK OHP

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2020

kontrole IV kwartał 2020

kontrole III kwartał 2020

kontrole II kwartał 2020

kontrole I kwartał 2020

kontrole IV kwartał 2019

kontrole - III kwartał 2019

kontrole - II kwartał 2019

kontrole - I kwartał 2019

kontrole - IV kwartał 2018

kontrole - III kwartał 2018

kontrole - II kwartał 2018

kontrole - I kwartał 2018

kontrole - IV kwartał 2017

kontrole - III kwartał 2017

kontrole - II kwartał 2017

kontrole - I kwartał 2017

kontrole - IV kwartał 2016

kontrole - III kwartał 2016

kontrole - I półrocze 2016

kontrole - IV kwartał 2015

kontrole - III kwartał 2015

kontrole - II kwartał 2015

kontrole - I kwartał 2015

kontrole - IV kwartał 2014

kontrole - III kwartał 2014

kontrole - II kwartał 2014

kontrole - I kwartał 2014

kontrole - IV kwartał 2013

kontrole - II i III kwartał 2013

kontrole - I kwartał 2013

kontrole - IV kwartał 2012

kontrole - III kwartał 2012

kontrole - II kwartał 2012

kontrole - I kwartał 2012

kontrole - IV kwartał 2011

kontrole - III kwartał 2011

kontrole - II kwartał 2011

kontrole - I kwartał 2011

kontrole - IV kwartał 2010

kontrole - III kwartał 2010

kontrole - II kwartał 2010

kontrole - I kwartał 2010

kontrole - IV kwartał 2009

kontrole - III kwartał 2009


  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski