szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

MAJĄTEK ŁÓDZKIEJ WK OHP 

Majątek Skarbu Państwa jakim dysponuje ŁWK OHP

(kwota brutto wg stanu na 31.12.2020 r. w PLN):

- grunty: 37 895,73

- budynki i budowle: 177 261,37

- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: 98 302,94

- urządzenia techniczne: 150 348,98

- środki transportu: 433 666,00

- pozostałe środki trwałe: 2 014 287,30

- razem: 2 911 762,32


2021-01-07
autor: Główny Księgowy - Bożena Baranowska
opublikował: Tomasz Pawlak

  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski