szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY OHP są jednostkami organizacyjnymi OHP, usytuowanymi w strukturze Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży.

MBP zajmują się:

  • realizacją zadań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego
  • organizacją krótkoterminowego zatrudnienia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

  • współpracą z wojewódzkimi i rejonowymi urzędami pracy.

  • realizują także rządowy program „Pierwsza praca”.

  • Poszukują ofert pracy stałej i krótkoterminowej, gromadzą je w swoich bazach danych,

  • prowadzą ewidencję osób bezrobotnych,

  • tworzą banki informacji o zawodach najczęściej poszukiwanych przez pracodawców,

  • kierują na kursy zawodowe

  • organizują giełdy i targi pracy.

W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 15 rok życia i z legitymacją szkolną lub dowodem osobistym zgłosi się do biura MBP. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Łodzi

91-408 Łódź, ul. Pomorska 40.

tel./fax (42) 639-50-91

e-mail: mbplodz@lodz.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Przemysłowa 25.

tel. (44) 647-47-57

e-mail: mbppiotrkowtryb@lodz.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Skierniewicach

96-100 Skierniewice, ul. Mszczonowska 63.

tel./fax (46) 833-63-32 wew. 105

e-mail: mbpskierniewice@lodz.ohp.pl

Młodzieżowe Biuro Pracy OHP w Sieradzu

98-200 Sieradz, ul. Jana Pawła II 3

tel: (43)  822-59-36

e-mail: mbpsieradz@lodz.ohp.pl

 


2012-08-31
autor: Tomasz Pawlak
opublikował: Tomasz Pawlak
  Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-05-07 09:56:53, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski