szukaj
Ochotnicze Hufce Pracywww.ohp.pl
Informacje
Informacje ogólne
Komunikaty
Oferty pracy
Dostępność
Raport
Dokumentacja
Podstawa prawna
Majątek Łódzkiej WK OHP
Sprawozdania finansowe
Plany działalności
Przeprowadzone w ramach Łódzkiej WK OHP kontrole i rejestry
Tryb rozpatrywania wniosków
Zamówienia publiczne
Struktura organizacyjna
Łódzka Wojewódzka Komenda OHP
Centra Edukacji i Pracy Młodzieży
Mobilne Centra Informacji Zawodowej
Młodzieżowe Biura Pracy OHP
Młodzieżowe Centra Kariery
Hufce Pracy
Działalność
Kształcenie uczestników OHP
Wychowanie i organizacja czasu wolnego dla młodzieży
Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe
Realizacja programów
Współpraca z zagranicą
Refundacja
Narzędzia
Redakcja Biuletynu
Wyjaśnienie skrótów
Rejestr Zmian
Archiwum
Statystyki dla menu tematycznego
Statystyki dla artukułów
Administracja
Instrukcja obsługi
Sprawozdanie finansowe 2018

 • Bilans 2018
 • Informacja dodatkowa
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • Rachunek zysków i strat

 • 2020-04-30
  autor: Tomasz Pawlak
  opublikował: Tomasz Pawlak
  Sprawozdanie finansowe 2019

 • Bilans 2019
 • Informacja dodatkowa
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 • Rachunek zysków i strat

 • 2019-05-08
  autor: Agnieszka Stos
  opublikował: Tomasz Pawlak
    Ostatnią modyfikacje serwisu wykonano 2021-04-29 10:41:5, zmiany wykonał(a): Wojciech  Płoszajski